NAMAZ VAXTLARI:
  • FƏCR 06:06
  • GÜN 07:27
  • ZÖHR 12:54
  • ŞAM 18:39
  • GECƏ 00:00
BİZİMLƏ ƏLAQƏ:[email protected] +994 70 4240255
HAVA PROQNOZU:

Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (31-ci hissə)

Oxundu: 633
Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (31-ci hissə)

1968-ci ildə Yəməndə dünyaya gələn İsam əl-İmad Səudiyyə Ərəbistanının universitetlərində təhsil almış və Bin Baz kimi öndə gələn sələfi alimlərindən dərs almış vəhhabi alimi idi.

İslaminSesi.info - O, şiəliklə tanış olduqdan sonra bu məzhəbi seçib. Təhsilini 1989-cu ildən bəri müqəddəs Qum şəhərində davam etdirən Doktor İsam əl-İmad bir çox kitab qələmə almış mühüm tədqiqatçıdır. İslaminSesi Medyaşafak-a istinadla tanınmış alimin Nasr TV-də yayımlanmış "Sələfiliyə 100 Sual" proqramlarının tam tərcüməsini ardıcıllıqla təqdim edir.

 

 Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.  Allahın salamı Rəsuluna və tər-təmiz Əhli-Beytinə (ə) olsun.

 

 Məsələ-58       Yəhudi və Xristian alimləri kimi həqiqəti gizlətməyin!


Quranı Kərimdə Yəhudi və Xristianların bir xüsusiyyətindən bəhs edilir. Onların, Həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyini gizli saxladığı məlumatı yer alan Quranda, "Kitab verdiklərimiz Onu öz (Peyğəmbəri) oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar" (Bəqərə, 147) ayəsi var. Bununla yanaşı, Quranda "Məryəm oğlu İsa: Ey İsrail Oğulları! Doğrusu mən, məndən əvvəl gəlmiş olan Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək və adı Əhməd olan bir peyğəmbəri müjdə verən, Allahın sizə göndərilmiş peyğəmbəriyəm! Demişdi". (əs-saff, 6) ayəsi yer alır. Səmavi elçilərə Rasulullahın adının Əhməd olduğunu müjdə bildirilir. Ancaq Yəhudi və Xristianlar buna əmin olmalarına baxmayaraq, Həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyini gizli saxladılar.

 

On illər boyu, münazara-mdadır və hər şəraitdə sələfilərin qarşısında bu məsələni müzakirə etdim. Məsələn, Sələfi alim Məhəmməd Əli el-Bara "Sizin Yəhudi və Xristianlar kimi olmanızı qorxuram. Onlar Əhmədin (s) peyğəmbərliyini gizlətdilər, siz də "Səqəleyn" hədisini gizlədirsiniz" dedim.

 

Suudi Arabistanında  yaşadığım müddətdə bunu dək etdim ki,  Qurandan sonra ən mötəbər hesab olunan kitabda  (Sahih Müslim) yer alan, Zeyd bin Erkamdan nəql edilən və  səhih qəbul edilen,  "Size Allahın Kitabı və Ehl-i Beytimi bıraxıram" hadisini Suudi bir alim neç cürə dilə gətirə bilmir. Çünki bu hədisi məscidlərdə, məktəblərdə, televizyalarda dilə gətirnək qadağandır. Elə isə bu Yəhudilər kimi həqiqəti gizlətməyə bənzəmirmi? Bu bir nöx xəyanət deyilmi? Yəhudi və Xristianlar kimi həqiqətləri gizlədib, inkar etmək deyilmi?

 

Rasulullah hədisi şərifdə "Sizdən əvvəlkilərin (Əhli Kitabın) yoluna addım-addım, qarış qarış tabe olacaqsınız. Hətta bir kərtənkələ dəliyinə daxil olsalar siz də daxil olacaqsınız "dedikdə," Ey Allahın Rəsulu, Yəhudi və Xristianlaramı bənzəyəcəyik? - deyə soruşdular. Rasulullah da (s) "Bəli, bəs kimə olacaq?" cavabını verdi.

 

-Bəs elə isə biz niyə elmi gizlədirik? Əgər biz Uca Allahın Kitabı və Sünnət doğruluğuna inanırıqsa, niyə Səudiyyə imamların məscidlərdə rahat danışmasına icazə vermirik?!

 

Bəs Rasulullahın (s) bir rəvayətdə "Sizə Allahın Kitabını və Əhli Beyti qoydum" dediyini, başqa bir rəvayətdə də bu hədisin "Allahın Kitabını və sünnəmi (qayda-qanunumu) qoydum" şəklində keçdiyini söylədiyi fikirlərində nə əngəl var? Üstəlik "Sizə Allahın Kitabını və Əhli Beyti qoydum" rəvayətin digər rəvayətdən daha səhih olduğu mövzusunda fikir birliyinə çatmasına baxmayaraq, bu rəvayətin zikr edilməsinə niyə icazə vermirsiniz? Niyə həqiqəti gizlədirsiniz? İnsanların Əhli-beyt məzhəbinə daxil olmasından və bu məsələ ilə həqiqətlərin aşkara çıxmasından qorxduğunuz üçün?

 

Məsələ-59       Bunlar Müaviyyə və Yezidi belə 12 imamdan sayırlar!

 

12 İmam hədisi ilə bağlı mühüm bir məsələ də, bu İmamların kimlər olduğu məsələsidir. Mən həmişə bu barədə fikir birliyi içərisində olduğumuzu deyirəm. İmam Mehdinin (a.s) Həzrət Fatimə ilə İmam Əlinin (a.s) nəslindən olduğunu hamımız qəbul edirik. Ancaq Sələfi şeyxlərindən Muhibbuddin Hatib kimi bəzi alimlər, Müaviyə 12 İmamdan olduğunu müdafiə edir, buna qarşın, İmam Həsən (a.s) ilə İmam Hüseynin (a.s) 12 İmamdan olmasını inkar edirlər! Buna görə Abdülmelik min Mervan və hətta Yəzid də 12 İmam arasında yer alır!

 

Şeyx Muhibbuddin Hatib bununla da kifayətlənməyib, Əməvilərin belə peyğəmbərin (s) sözləri ilə öyülmüş bir ailə olduğunu iddia edir! Çünki Rasulullahın (s) "Bu din, On İki İmam var olduqca əziz və ayaqda duracaqdır" rəvayətini nəzərə alaraq, özlərinə görə bu imamların (Müaviyə, Yəzid, Abdulmelik və sair) çoxunun Əməvilərdən olduğunu deyərək Əməvilərin təriflədiyi nəticəsinə gəlir!

 

Onlara mühüm bir sual soruşmaq istəyirəm ki, bu imamlar Rasulullahın (s.a.a) sözləri ilə üst-üstə düşür mu?

 

 Yəni, bir tərəfdən 12 İmamı təyin edən Rasulullah (s.a.a) Həzrət Əlinin bu imamlardan olduğunu, 12-ci İmam Mehdinin İmam Əlinin nəslindən gəldiyini bəyan edir, digər tərəfdən də Əli (a.s) ilə döyüşən Müaviyə də bu 12 İmam arasında yer aldığı qəbul edilir!? Eyni şəkilə Yəzid və Müaviyə də əlavə olunur. Müaviyə də 12 İmamdan biri olur, Həzrət Əli də!? Bu da yetmir, İmam Mehdinin (a.s) ceddini (İmam Hüseyn) qətlə yetirən Yəzid də 12 İmamdan biri olur! Bunlar bir-biri ilə üst-üstə düşmür! Bunu bir sənət əsəri kimi düşünün, bir insan şəkil çəkəndə, yaranan mənzərə bir ahəng və harmoniya içində deyilsə, o adama rəssam deyilməz!

 

Digər tərəfdən, İmam Əlinin (a.s) ilk imam, Həsən (a.s) və Hüseynin (a.s) Ondan sonra gələn imamlar olduğu, Həzrəti Hüseynin nəslindən 9 dənə daha imam gəldiyi və 12-ci İmam Məhəmməd bin Həsən el-askerinin Mehdi olduğu düşüncəsi, eynilə möhtəşəm bir tablo kimi harmoniya və ahəng içindədir! Bu rəngləri və naxışları bir-biri ilə son dərəcə uyğun olan tablo da, rəssamı da bəyənilmişdir!

Digər uyğunsuz və uymsuz tabloda isə, gözəllik adına heç bir şey göstərmir!

 

 

60-ci məsələ:      İmam Əli (a.s) ədalətin ta özüdür!

 

Müzakirə etmək istədiyim önəmli bir məsələ də sələfilərin ədalət ehtiyacıdır. Bir çox Sələfi qardaşım, "Həzrət Peyğəmbərdən (s) sonra kürəkəni Əli (a.s) rəhbər olsaydı bu ədalətə zidd olardı deyir!

 

Çünki İslam şura seçimini tələb edir. Bu idarəçilik Məhəmməd (s) və ailəsinə xas bir mövqe deyil ki, şəklində şərh edir.

Mən də onlara deyirəm ki: "Elə isə, axır zamanda da mı ədalət yoxdur? Siz İmam Mehdinin (a.s) axır zamanda gələcək, 12-ci İmam olduğunu icma yolu ilə qəbul edirsiniz. və Ali Muhəmməd (s.a.a) olduğuna da qarşı çıxmırsınız. Bunları ədalətə zidd görmürsünüz də, İslamın erkən dövrlərində ilk imamın Həzrət Əlinin (a.s) olmasını niyə adil görmürsünüz?

 

Mərhum Abbas Mahmud əl-Akad deyir ki, "Ədalət heç bir məsələdə İmam Əlinin xilafəti qədər yerində istifadə edilməmişdir". Əhli Beyt məzhəbinə "İslamın ədaləti" adı verilib. İmam Əli (a.s) İslamın ədaləti olaraq anılıb. Bütün Müsəlman imamlar İmam Cəfəri Sadiqin (a.s) ədalətini qəbul etmişdir.

 

İmam Zəməxşəri, İmam Razi, İmam Sənani, İmam İbn Hazm Andalusiya və bütün dünya imamları dindən danışır, ancaq İmam Cəfəri Sadiq deyəndə "Ədalət harada"? sualı qarşımıza dikilir.

Bu sual başlı başına ədalətə zidd deyilmi?

 

Davamı var...

 

Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (I bölüm)

 

 

 

Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (II bölüm)

 

 

 

Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (III bölüm)

 

 

 

Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (IV bölüm)

 

 

 

Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (5-ci hissə)

 

 

 

Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (6-cı hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (7-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (8-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (9-cu hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (10-cu hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (11-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (12-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (13-cü hissə)

 


 Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (14-cü hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (15-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (16-cı hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (17-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (18-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (19-cu hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (20-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (21-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (22-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (23-cü hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (24-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (25-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (26-cı hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (27-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (28-ci hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (29-cu hissə)

 


Doktor İsam əl-İmad: Sələfiliyə 100 sual (30-cu hissə)

 

 

 

 

Ctrl+ Enter Mətndə səhv var? Onu seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini basın

ŞƏRH YAZIN


DİGƏR İSLAM XƏBƏRLƏRİ

BÜTÜN XƏBƏRLƏR
Orphus system